tcmb.gov.tr'ye bağlanılamadı.

Tarık Okur tarafından İnternet Programlama Dilleri dersinin projesi olarak hazırlanmıştır.

**0:5.3710TL****1:3.8408TL****2:0.81261TL****9:6.0755TL****10:6.7506TL****3:5.3804TL****4:0.58782TL****6:4.0070TL****11:17.5436TL****7:0.62236TL****8:1.4318TL****5:4.7182TL****12:3.0889TL****13:1.2983TL****14:0.08038TL****15:0.01272TL****16:0.77421TL****17:0.03819TL****18:1.4661TL****0:7.4210TL**