tcmb.gov.tr'ye bağlanılamadı.

Tarık Okur tarafından İnternet Programlama Dilleri dersinin projesi olarak hazırlanmıştır.

**0:5.9042TL****1:4.1949TL****2:0.91548TL****9:6.8404TL****10:7.7951TL****3:5.9474TL****4:0.65678TL****6:4.5313TL****11:19.3644TL****7:0.71971TL****8:1.5741TL****5:5.2440TL****12:3.4779TL****13:1.4593TL****14:0.08897TL****15:0.01398TL****16:0.84848TL****17:0.04482TL****18:1.6125TL****0:8.2568TL**